Zanim pójdziesz do urzędu – zadzwoń. Zmiany w obsłudze mieszkańców

Zanim pójdziesz do urzędu – zadzwoń. Zmiany w obsłudze mieszkańców

Ze względu na sytuację epidemiczną, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta od 26 stycznia odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretny dzień i godzinę. 

Dla zmniejszenia liczby osób w holu uruchomione zostały dwa dodatkowe wejścia do Urzędu Miasta. 

1.    Wejście od ulicy Jagiellońskiej obsługuje wyłącznie osoby chcące załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności – pokoje nr 7, 9 i 11 (referat ewidencji ludności i dowodów osobistych – tel. 32 4165010).
2.    Wejście pod arkadami (pod flagami od strony rynku) obsługuje sprawy dot. rejestracji pojazdów, dowodów rejestracyjnych – tel. 32 4165132 oraz sprawy dotyczące praw jazdy, innych uprawnień do kierowania, instruktorów nauki jazdy i OSK – tel. 32 4165138 – referat komunikacji zlokalizowany na I piętrze.
Osoby chcące załatwić sprawy w pozostałych wydziałach kierują się do wejścia głównego.

W celu umówienia wizyty należy dzwonić pod numery telefonów:

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – 32 4165334

Wydział Zasobów Komunalnych – 32 4165121

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – 32 4165027

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – 32 4165413

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki Odpadami – 32 4165028

Urząd Stanu Cywilnego – 32 2412749

Wydział Budżetu i Analiz – 32 4165108

Wydział Działalności Gospodarczej – 32 4165015 

Wydział Edukacji – 32 4165402

Wydział Egzekucji i Windykacji – 32 4165134

Wydział Geodezji – 32 4165431

Wydział Informatyki – 32 4165304

Wydział Inwestycji Komunalnych – 32 4165438

Wydział Księgowości – 32 4165105

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – 32 4165313

Wydział Obsługi Technicznej – 32 4165328

Wydział Organizacyjny i Kadr – 32 4165307

Wydział Polityki Społecznej – 32 4165226

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej – 32 4165220

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – 32 4165627

Wydział Spraw Obywatelskich – sprawy wyborcze i inne – 32 4165229

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 32 4165987

Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 32 4165425

Wydział Zasobów Komunalnych – 32 4165121

Wydział Zdrowia – 32 4165238

Kancelaria Rady Miasta – 32 4165205

Straż Miejska tel. Alarmowy 986 – 32 2416145

Biuro Audytu i Kontroli tel. wew. 235 – 32 4165000

Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 32 4165432

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – 32 4165415

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów – 32 4165420

Biuro Zamówień Publicznych – 32 4165237

W referacie komunikacji, a także ewidencji ludności i dowodów osobistych rezerwacja wizyt odbywa się również za pośrednictwem systemu internetowej rezerwacji  www.kolejka.chorzow.eu 

Od poniedziałku 31 stycznia do Urzędu wpuszczane będą tylko i wyłącznie osoby umówione.
Godziny obsługi pozostają niezmienione.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa