• Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie śląskim

    Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie śląskim

    Nasza tożsamość kulturowa zapisana jest w murach, przedmiotach czy krajobrazie kulturowym. Zabytki, będące dokumentami przeszłości, mają nieocenioną wartość poznawczą – budują poczucie przynależności do wspólnoty. Narodowy Instytut Dziedzictwa, z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zaprasza do udziału w obchodach „święta zabytków”. Z tej okazji już 25 kwietnia w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, odbędzie się konferencja, której tematem przewodnim będzie „Między materialnym a niematerialnym
    dziedzictwem kulturowym”.

    CZYTAJ WIĘCEJ