Ważne! Co należy wiedzieć przed eurowyborami

Ważne! Co należy wiedzieć przed eurowyborami

W najbliższą niedzielę, 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Specjalnie na eurowybory przygotowaliśmy przewodnik, w którym udzielamy krótkich odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W jakim wieku uzyskuje się prawo do głosowania?

W Polsce głosować mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 lat.

Gdzie można głosować?

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania. Mieszkańcy Chorzowa głosują w Chorzowie.

Pamiętaj. Do rejestru wyborców jesteś wpisywany z urzędu na podstawie miejsca twojego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres zamieszkania, należy sprawdzić w urzędzie gminy, czy zostałeś dopisany do rejestru wyborców. Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, tj. listę osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej.

Wszystkie informacje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego można sprawdzić klikając tutaj.

Jeżeli chcesz głosować poza miejscem twojego zameldowania, masz dwie możliwości:

1. Możesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców. Wniosek możesz złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Z takim zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą;

2. Możesz złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek musi być wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Jak oddać ważny głos?

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbywają się w 13 okręgach wyborczych.

Mieszkańcy Chorzowa głosować będą na kandydatów z województwa śląskiego, w okręgu nr 11.

Głosujemy na listę kandydatów, stawiając znak X (czyli co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) przy nazwisku wybranej osoby. Jeśli w ramach tej samej listy postawimy kilka krzyżyków przy kilku kandydatach, to głos będzie policzony osobie na najwyższym miejscu na liście. Jeśli zaś postawimy kilka krzyżyków przy nazwiskach kandydatów z różnych list, głos będzie nieważny.

Ilu posłów do Parlamentu Europejskiego wybiera się w Polsce?

Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybiorą 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.
Jeżeli Wielka Brytania opuści Unię Europejską, wyborcy w Polsce wybiorą 52 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Kto kandyduje?

LISTA NR 1 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

LISTA NR 2 – KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

LISTA NR 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

LISTA NR 4 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – nr 4

LISTA NR 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS

LISTA NR 6 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15

LISTA NR 7 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI

LISTA NR 8 – KOMITET WYBORCZY RUCH PRAWDZIWA EUROPA – EUROPA CHRISTI

LISTA NR 9 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT – KOALICJA

Aby zobaczyć pełną listę kandydatów w naszym województwie wystarczy kliknąć tutaj

Jaki system wyborczy obowiązuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie.

W Polsce obowiązuje system proporcjonalny z głosem preferencyjnym, tj. wyborca oddaje głos na konkretnego kandydata z danej listy wyborczej. Kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne?

Osobom niepełnosprawnym przysługują dwie dodatkowe formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika.
Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskania pełnej informacji w swojej gminie na temat lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do osób niepełnosprawnych znajdujących się najbliżej ich miejsca zamieszkania.
Lokal wyborczy powinien być specjalnie przygotowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obwieszczenia wyborcze oraz wyniki wyborów muszą być umieszczane w miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego członek obwodowej komisji wyborczej zobowiązany jest przekazać ustnie treść określonych obwieszczeń wyborczych. Dodatkowo wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

W razie wątpliwości zachęcamy do sprawdzenia informacji zamieszczonych na stronie: bip.chorzow.eu w zakładce „Wybory do Parlamentu Europejskiego”.opracowano na podstawie: www.wybory-europejskie.eu, www.pkw.gov.pl

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa