Rekordowo niski poziom bezrobocia w Chorzowie

Rekordowo niski poziom bezrobocia w Chorzowie
Bezrobocie na poziomie poniżej 5 procent to nowe zjawisko w ChorzowieFot. Marcin Śliwa

Od kilku lat bezrobocie w naszym mieście spada. W maju stopa bezrobocia wyniosła 3,77%. To rekordowo niski wynik. Tak mało zarejestrowanych osób bez pracy w Chorzowie jeszcze nie było.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie spadek poziomu bezrobocia jest tendencją, którą obserwujemy już od kilku lat. Świadczą o tym liczby:

► 01.2016 – 9,2%

► 01.2017 – 7,5%

► 01.2018 – 5,9%

► 01.2019 – 4,6 %

Badania Głównego Urzędu Statystycznego z maja 2019 r. potwierdzają tę tendencję wykazując rekordowo niskie bezrobocie w Chorzowie – 3,77%.

– Rok temu cieszyliśmy się ze spadku stopy bezrobocia do pięciu procent. Teraz jest jeszcze lepiej. To dobra informacja dla chorzowskich rodzin, dlatego bardzo nas to cieszy – wskazuje Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.

Na te pozytywne zjawisko składa się wiele czynników i trudno jednoznacznie wskazać jego źródło. Dużą rolę odgrywa działalność Powiatowego Urzędu Pracy, który regularnie wspiera zatrudnienie m.in. pomagając ludziom w podnoszeniu swoich kwalifikacji poprzez dofinansowywanie szerokiego wachlarza kursów zawodowych.

Trzeba też wziąć pod uwagę ogólnie panującą dobrą koniunkturę w kraju. Zapotrzebowanie na rynku jest duże. Pracodawcy potrzebują coraz więcej rąk do pracy. – Nie ma już dużych zakładów przemysłowych, które zatrudniały tysiące ludzi. Jest za to dużo mniejszych firm usługowych ze sporymi potrzebami kadrowymi – mówi Jerzy Kędziora, dyrektor PUP w Chorzowie.

Nadal obserwujemy zjawisko emigracji, choć nie w takim natężeniu jak w ubiegłych latach. Ruchy demograficzne następują też w odwrotnym kierunku. Jak informuje urząd pracy, jeszcze 4-5 lat temu rocznie wystawiano około 400 powierzeń pracy, czyli dokumentów pozwalających obcokrajowcom na pracę w naszym kraju. Dziś jest to już blisko 4000 takich wniosków. Dotyczy to głównie osób ze wschodu: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii i Rosji, z czego zdecydowaną większość stanowią Ukraińcy. Sporo z nich znalazło zatrudnienie w Alstom Konstal SA, PTS ALBA Sp. z o.o. czy Zarządzie Transportu Metropolitalnego.

Jak informuje chorzowski oddział PUP, coraz mniej ludzi rejestruje się jako osoby bezrobotne i to również może mieć wpływ na tak niski wynik.

Ponadto, w skali kraju nie wzrasta liczba osób czynnych zawodowo, pomimo malejącego bezrobocia. Może to sugerować działalność w szarej strefie oraz wskazywać na zjawisko rezygnacji z pracy na rzecz świadczeń socjalnych. Widać to szczególnie, kiedy spojrzy się na dane dotyczące kobiet w naszym mieście. W ubiegłych latach stanowiły one około 52% osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Obecnie to już 61%.

Jak informuje PUP w Chorzowie, jeszcze jeden czynnik, w kontekście naszego miasta, jest wyjątkowo ważny. To demografia.

– Nasza społeczność starzeje się, a napływu młodych nie widać. Niż demograficzny na pewno też odgrywa tutaj istotną rolę – komentuje Jerzy Kędziora, dyrektor PUP w Chorzowie.

Ciekawym wnioskiem płynącym z analizy danych statystycznych jest fakt, że bezrobocie w Chorzowie jest zdecydowanie niższe od stopy bezrobocia w skali kraju. Średnia krajowa w kwietniu wyniosła 5,6%, podczas gdy w Chorzowie zaledwie 3,8%. Podobnie prezentują się dane z regionu.

– Mamy niższą stopę bezrobocia niż średnia w województwie. Zawsze była ona u nas wyższa o około 1%. Teraz jest odwrotnie. Jest to bardzo dobry wynik – dodaje Jerzy Kędziora, dyrektor PUP w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa