Nowy skład Młodzieżowej Rady Miasta

Nowy skład Młodzieżowej Rady Miasta

Została wyłoniona nowa Młodzieżowa Rada Miasta. Właśnie zakończyła się ich pierwsza sesja, na której wybrano prezydium rady.

Przewodniczącym został Konrad Krause, jego zastępcą będzie Piotr Strusz, a sekretarzem rady została Martyna Cesarz.

Kadencja Rady rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia wyników wyborów i kończy w ostatnim dniu roku szkolnego. Rada jest organem konsultacyjnym, a wśród jej najważniejszych statutowych celów są między innymi: kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych wśród młodzieży, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, wyrażanie opinii w sprawach społecznych i oświatowych, inicjowanie działań na rzecz młodych mieszkańców Chorzowa, w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu.

Uczniowie tworzący Młodzieżową Radę Miasta zostali wybrani przez rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach, które w przypadku tego głosowania są również okręgami wyborczymi. Każda ze szkół na terenie Chorzowa może wystawić 2 przedstawicieli do Rady.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa