Kierowco, uważaj na pieszych

Kierowco, uważaj na pieszych

Najczęściej do wypadków w ruchu drogowym dochodzi w okolicy przejść dla pieszych. Jesienią, kiedy szybko zapada zmrok, a warunki atmosferyczne dodatkowo obniżają bezpieczeństwo należy zachować szczególną ostrożność.

O tej porze roku piesi nawet w ciągu dnia są słabo widoczni dla kierujących. Światła reflektorów samochodowych nie zawsze dobrze oświetlają sylwetkę pieszego, zwłaszcza kiedy nosi ciemne ubrania. Ważnym aspektem dla zachowania bezpieczeństwa pieszych, szczególnie jesienią i zimą, jest korzystanie z elementów odblaskowych. Zwiększają one znacząco widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania w sytuacji gdy dostrzeże postać na drodze.

Policja apeluje do kierujących, aby obserwując drogę wzięli pod uwagę, że poruszają się po niej piesi uczestnicy ruchu, którzy ze względu na wcześnie zapadający zmrok i warunki pogodowe mogą być słabo widoczni. Szczególnie w rejonie przejść dla pieszych kierujący powinni pamiętać, że pieszy może pojawić się w pobliżu w każdej chwili.

O tym, jak ważne jest zachowanie bezpiecznej prędkości świadczy poniższe zestawienie, które przedstawia procentowo szanse na przeżycie pieszego w wypadku przy danej prędkości.

30 km/h, pieszy ma ponad 90% szans na przeżycie wypadku,
50 km/h, pieszy ma 40 do 60% szans na przeżycie wypadku,
70 km/h, pieszy nie ma prawie żadnych szans na przeżycie wypadku.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto jeśli skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa