Nowy przetarg na wywóz śmieci. Miasto uspokaja: odpady będą wciąż odbierane

Nowy przetarg na wywóz śmieci. Miasto uspokaja: odpady będą wciąż odbierane
Do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu, odpady będą odbierane.Fot. Mariusz Banduch

W najbliższy poniedziałek odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Głównym tematem ma być kwestia wywozu śmieci, w związku z zerwaniem umowy przez przedsiębiorstwo PTS Alba Chorzów.

W porządku obrad Sesji Rady Miasta znalazł się punkt o nazwie „Informacja prezydenta na temat zmiany systemu gospodarki odpadami w mieście”. Wszystko ma związek z wypowiedzeniem przez Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej „ALBA” Sp. z o.o. umowy na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach na terenie Miasta Chorzów. W programie sesji zaplanowana jest dyskusja, podczas której głos zabiorą przedstawiciele spółki.

Spółka tłumaczy decyzję tym, że nie jest w stanie dłużej wykonywać usług zawartych w umowie za kwotę, na którą umówiła się z miastem. Głównym powodem jest drastyczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów oraz konieczność wnoszenia opłat za recykling, podniesienie płacy minimalnej, wzrost cen energii, paliwa oraz obowiązek ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych.

Miasto Chorzów musi rozpisać nowy przetarg na odbiór odpadów od mieszkańców. Ratusz uspokaja, że zachowana zostanie ciągłość odbioru odpadów. Do czasu rozpisania nowej umowy, nie będzie można jedynie skorzystać z usług dodatkowych takich jak zakup bigbagów czy wynajem kontenera.

– Każdy podmiot ma prawo do wypowiedzenia umowy. Musi się jednak liczyć z karami, które zostały zawarte w umowie, a które nałoży zleceniodawca czyli Miasto. Chorzów będzie egzekwować od Alby kary za zerwanie umowy – czytamy w komunikacie miasta.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa o temacie poinformował już w poniedziałek za pośrednictwem facebooka:

Jak przekonuje miasto, stawki za wywóz odpadów na razie zostaną zachowane.

– Niewykluczone jednak, że po przetargu, podobnie jak w innych miastach, stawki pójdą w górę. Urząd Miasta będzie jednak robił wszystko, aby ten wzrost był jak najmniejszy – czytamy w komunikacie.

Temat wzrostu opłat za wywóz śmieci był już wywołany w połowie ubiegłego roku. Wtedy pojawił się między innymi Komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na temat wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w miastach i gminach województwa śląskiego.

– W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów średnio o 50-60%. (…) W nielicznych gminach obowiązują co prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały określone w poprzednich i jeszcze obowiązujących przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że stawki te, po rozstrzygnięciu nowych przetargów, będą zdecydowanie wyższe – zapowiadał w lipcu ubiegłego roku zarząd ŚZGiP.

Związek tłumaczył, że niesłusznie winą za podwyżki obarcza się rady gmin i miast, które podejmują stosowne uchwały w tym zakresie. Przepisy w sposób jednoznaczny określają, że system gospodarki odpadami w każdej gminie musi być systemem samofinansującym się. Gmina nie może na tym systemie ani zarabiać, ani do niego dopłacać. Związek wyliczył powody wzrostu cen:

1) wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska
Jeszcze w 2017 roku za każdą tonę odpadów składowaną na wysypisku firma odbierająca odpady zapłaciła 74,26 zł. W tym roku to już 170 zł. W roku przyszłym opłata ta została ustalona na poziomie 270 zł za tonę. A zatem w przeciągu zaledwie 3 lat wysokość tej opłaty wzrosła o 263%.

2) wzrost cen energii
Zużycie energii jest jednym z podstawowych kosztów obciążających niemal każdego przedsiębiorcę. Nie inaczej jest z przedsiębiorcami zajmującymi się zagospodarowaniem odpadów. Tymczasem dla przykładu, w stosunku do zeszłego roku, dla przedsiębiorców, średni wzrost cen energii w gminach należących do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł ok 54%.

3) wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu ostatnich 3 lat,

4) wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów i in.,

5) uwarunkowania w skali makro jak chociażby słabo rozwinięty rynek surowców wtórnych i brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzanie ich do obrotu.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa