Zadbaj o czyste powietrze

Zadbaj o czyste powietrze

Wciąż można skorzystać z rządowego programu „Czyste powietrze”. Pozwala on na otrzymanie dofinansowania na m.in.: wymianę pieców i termomodernizację domów jednorodzinnych.

Całkowita pula programu to 103 miliardy złotych. Kwota dofinansowania w formie dotacji to 63,3 miliarda złotych, a w formie pożyczek 39,7 miliarda złotych. Kwoty dofinansowania mogą sięgać do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Maksymalna dotacja wynosi 53 tysiące zł. Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. W ramach programu można nie tylko sfinansować zakup kotłów i docieplić przegrodę budynku. Pieniądze czekają też na tych, którzy chcieliby wymienić okna i drzwi. Możliwy jest także montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, a także odnawialnych źródeł energii. Przewidziano też środki na zakup i montaż wentylacji z odzyskiem ciepła. Maksymalna wysokość bezzwrotnego dofinansowania to nawet 47 tysięcy złotych. Jeśli koszty kwalifikowane przewyższają tę kwotę, to mogą zostać pokryte w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Zapisy przyjmowane są ciągle. Więcej informacji znajduje się na stronach Ministerstwa Klimatu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa