Koronawirus. Jak działają instytucje w Chorzowie?

Koronawirus. Jak działają instytucje w Chorzowie?

Zebraliśmy dla Państwa informacje o tym, jak funkcjonują chorzowskie instytucje.

URZĄD MIASTA

W ratuszu od poniedziałku zostanie ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów. Większość wydziałów będzie dostępna dla mieszkańców telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

W trosce o bezpieczeństwo i dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta, od poniedziałku 16 marca do odwołania, bezpośrednia obsługa stron będzie realizowana w Urzędzie Miasta Chorzów wyłącznie w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu i godziny wizyty przez strony. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Godziny funkcjonowania Urzędu pozostają bez zmian.

Praca kancelarii głównej zostaje utrzymana. Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie w punkcie informacyjnym na parterze budynku. Pozostałe wydziały Urzędu Miasta obsługują strony wyłącznie telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych metod (mail, sekap, epuap).

Więcej informacji

URZĄD SKARBOWY:

• Zdecydował się na czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Chorzowie ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.
• Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r.
• Urząd zachęca do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.
Podatki można rozliczyć na dwa sposoby:
• On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
• W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Więcej informacji

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE

OPS apeluje o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum. Zachęca do pozyskiwania wszelkich informacji poprzez kontakt telefoniczny oraz do korzystania z elektronicznej komunikacji poprzez platformę ePUAP. Dodatkowo informuje, że punkt podawczy znajduje się w pokoju 112, czynny do godz. 14:00.

INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
Od dnia 11 marca 2020 r. do odwołania kontakt z wszystkimi pracownikami Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej odbywać się będzie wyłącznie
drogą telefoniczną lub e-mailową.
Telefon: 32 7716 337, 32 7716 399, 32 7716 382, 32 7716 314
e-mail: rodziny.zastepcze@opschorzow.pl

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa OPS apeluje o korzystanie z możliwości składania wniosków drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Osoby, których sprawy nie wymagają osobistego stawiennictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej (uzupełnienie wezwania, stawienie na wszczęcie postępowania, podanie numeru rachunku bankowego, złożenie wniosku w wersji papierowej) proszone są o pozostanie w domu i kontaktowanie się z Ośrodkiem telefonicznie lub drogą mailową.

Więcej informacji

POWIATOWY URZĄD PRACY

Od 16 marca do odwołania nie będzie prowadzona osobista obsługa klienta. Wszelkie sprawy związane z działalnością Urzędu można załatwiać telefonicznie bądź mailowo.
Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu praca.gov.pl.
Możliwe są dwie ścieżki postępowania:
1. Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.
2. Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W tej sytuacji osoba ma możliwość umówienia się do urzędu pracy w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników.
Kasa Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie zostaje zamknięta. Wszelkie niepodjęte wypłaty świadczeń będą przekazywane przelewem po uprzednim wskazaniu przez osoby uprawnione numeru rachunku bankowego. Osoby, które dotychczas odbierały świadczenia pieniężne w Kasie, proszone są o niezwłoczne wskazanie numeru rachunku bankowego za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
W RAZIE PYTAŃ W ZAKRESIE WYZNACZONEGO TERMINU STAWIENNICTWA W PUP NALEŻY DZWONIĆ POD NUMER TELEFONU032 34 97 129 LUB 032 34 97 134
Rejestracja / informacja – tel. 032 3497-108
Pośrednictwo pracy (oferty pracy, staże, dotacje, poradnictwo zawodowe, szkolenia) – tel. 032 3497-146

Więcej informacji

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W okresie od 16 do 27 marca 2020 r. nadal funkcjonuje w ZUS w sposób niezakłócony obsługa klientów w Centrum Obsługi Telefonicznej. Do Państwa dyspozycji jest ogólnopolska linia telefoniczna pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze w godz. 7-18.
ZUS zachęca również do zakładania profili na naszym portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z naszych usług elektronicznych. Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu – przez internet – za pomocą profilu zaufanego (ePUAP/login.gov) lub bankowości elektronicznej. Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń.
We wszystkich placówkach ZUS przygotowaliśmy dla Państwa wyodrębnione strefy, w których będą Państwo mogli samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób niezakłócony.
Ponadto można skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 szkoły, przedszkola lub żłobka

Szczegół dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły

ZAKŁAD KOMUNALNY PGM

Od 16 marca do odwołania w siedzibie ZK „PGM” oraz BOM-ach będzie zawieszona osobista obsługa klientów.
Wszelkie sprawy można załatwiać telefonicznie lub mailowo pod adresem kontakt@pgm-chorzow.eu

Więcej informacji

ADM CHORZÓW SP. Z O.O.

W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 prosi nie kontaktować się osobiście w siedzibie ADM Chorzów Sp.z o.o.
Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerami telefonu:
(w godzinach pracy ADM Chorzów Sp.z o.o.)
32 346-02-65, 32 241-74-50, 32 241-74-54,
724-556-565, 607-460-670, 601-066-260,
lub mailowo na adres: sekretariat@adm-chorzow.eu.
Po godzinach pracy ADM Chorzów Sp.z o.o. można dzwonić na pogotowie awaryjne : 604 718 165.

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z dniem 13.03.2020r. wprowadza następujące działania:

zaprzestanie przyjmowania wpłat w kasach ChSM oraz osobistej obsługi interesantów do odwołania,
– przyjmowanie pism wyłącznie w dotychczasowych pomieszczeniach kasowych.
– zawieszenie do odwołania wizyt pracowników w mieszkaniach i lokalach (m.in. przeglądów oraz rutynowych wizji), z wyjątkiem przypadków wyższej konieczności,
– zawieszenie działalności Klubu ”Pokolenie” do odwołania,
– zawieszenie dyżurów organów samorządowych Spółdzielni do odwołania.
– Jednocześnie Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej apeluje o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w jednostkach Spółdzielni i rekomenduje w celu załatwiania spraw kontakt telefoniczny bądź mailowy. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni www.chsm.com.pl, a także w każdym wydaniu Wiadomości Spółdzielczych oraz punktach informacyjnych w jednostkach ChSM.
Dokonywanie wpłat z tytułu opłat za mieszkania i lokale jest możliwe poprzez przelewy drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem poczty, banków lub agencji bankowych.

Więcej informacji

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Od 13.03.2020 r. do odwołania Punkt Obsługi przy ul. Katowickiej 105 będzie nieczynny.
NFZ prosi o załatwianie spraw w formie elektronicznej
(Wszelkie namiary i informacje zamieszczone są na stronie www.nfz-katowice.pl)
lub telefonicznie – Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800 190 590.
W sytuacjach bezwzględnie koniecznych do dyspozycji pozostają:
Punkt Obsługi Śląskiego OW NFZ w Katowicach
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

INFOLINIA 800 190 590

Więcej informacji

PRZYCHODNIE POZ

Miasto informuje, że zmieniają się zasady udzielania porad medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przychodni POZ.
Przed wizytą u lekarza koniecznie skontaktuj się telefonicznie ze swoją przychodnią.
Każdemu pacjentowi, również bez infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw zostanie udzielona porada telefoniczna.
Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę lekarską, na konkretną godzinę. O konieczności wizyty decyduje lekarz.
Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia recepty i zwolnienia lekarskiego.
Do odwołania zostaje wstrzymane pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał). W pilnych wypadkach o konieczności badań zdecyduje lekarz.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa