Sesja Rady Miasta w czasie epidemii. Kolejna będzie mogła się odbyć zdalnie

Szczególne środki ostrożności podczas Sesji Rady Miastafot. Mariusz Banduch

Dziś podczas Sesji Rady Miasta, radni zdecydowali o przesunięciu środków z organizacji Święta Miasta na walkę z epidemią koronawirusa. Relacja tekstowa na żywo.

ZOBACZ TRANSMISJĘ WIDEO

10:50

Koniec sesji.

10:30

Radni zajmują się uchwałą o możliwości przeprowadzenia Sesji Rady Miasta zdalnie w przypadku stanu epidemii.

„§ 34a. W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego na części lub na całym terytorium państwa, albo w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia radnych, albo mienia znacznych rozmiarów, sesja Rady może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość. Radni zabierają głos oraz głosują zdalnie. Identyfikacja radnego i potwierdzenie jego obecności następuje przy użyciu elektronicznych środków komunikacji na odległość przekazujących obraz i dźwięk. Do zwołania sesji oraz procedury głosowania stosuje się odpowiednie przepisy Statutu.”.

Krzysztof Karaś, sekretarz miasta: Sesja podczas epidemii będzie realizowana zdalnie. Przewodniczący będzie przebywał w sali sesyjnej, a uczestnicy będą online wyświetlani na monitorze. Każdy radny otrzyma specjalną instrukcję.

Uchwała została podjęta.

10:24

Radni uchwalają program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

10:23

Radni zadecydowali o wprowadzeniu dodatkowego terminu płacenia za śmieci w związku z epidemią. Dzięki tej uchwale będzie można zapłacić do połowy lipca.

10:22

Radni zajmują się uchwałą w sprawie tymczasowego zakazu handlu na terenie targowisk położonych w Chorzowie. Głosowało 13 radnych. Wszyscy byli za.

10:18

Podejmowane są uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki umownej na terenach szpitala miejskiego.

10:13

Małgorzata Kern przedstawia zmiany w budżecie. Dotyczą one przesunięciu środków na walkę z epidemią. Głosowało 13 radnych. Wszyscy głosujący byli za.

Szczegóły dotyczące wsparcia finansowego tutaj.

10:10

Zmiany w porządku obrad. Informacja prezydenta o tym, co działo się między sesjami dotarła do radnych mailowo. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta w roku 2019 również dotarła do radnych pocztą elektroniczną.

10:00

Jest kworum. Do obecnych na sali radnych dołączył Seweryn Mosz. Rozpoczyna się Sesja Rady Miasta.

Waldemar Kołodziej: Dziękuję wszystkim, że przybyliście na sesję. Bycie radnym to również obowiązki. Obowiązek stanowienia miejscowego prawa. Ten obowiązek jest szczególny w tym czasie, w którym przychodzi nam żyć. Rozumiem obawy tych, których nie ma z nami. Rozumiem, że to troska o zdrowie bliskich, ale musimy pamiętać, że to do nas należy stanowienie prawa. To od naszej postawy zależy, jak będą zachowywali się mieszkańcy. Kapitan schodzi ostatni ze statku.

Ograniczenia na sesji: Radni są rozsadzeni tak, by byli w odpowiedniej odległości. Wszystkim zmierzono temperaturę, przekazano maski i rękawice. – Mam nadzieje, że te środki zabezpieczą nas i nasze rodziny – dodaje W. Kołodziej.

Przewodniczący prosi radnych, by jak najkrócej procedowali.

9:00

Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta rozpocznie obrady, jeśli będzie w nich uczestniczyło co najmniej 13 radnych. Na razie nie ma kworum. Przewodniczący przesuwa rozpoczęcie sesji na godz. 10:00.

Wszyscy obecni na sali mają założone maseczki na twarzach.

Na rozpoczęcie obrad czeka 12 radnych. Obecni są: Bartłomiej Czaja (KO), Jacek Nowak (PiS), Marcin Weindich (KO), Waldemar Kołodziej (KO), Halina Hiltawska (KO), Klaudiusz Sevkovic (KO), Marian Salwiczek (KO), Tomasz Piecuch (PiS), Aleksandra Zimnik (KO), Jan Skórka (KO), Krzysztof Kopel (KO), Tomasz Krawczyk (KO).

Obrady rozpoczną się, jeśli w dużej sali posiedzeń pojawi się 13 radny.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa