Stabilna sytuacja w Domach Pomocy Społecznej

Stabilna sytuacja w Domach Pomocy Społecznej

Chorzowskie Domy Pomocy Społeczne dzięki specjalnym procedurom sanitarnym pozostają wolne od zakażeń koronawirusem. W placówkach nadal obowiązuje zakaz odwiedzin. Ograniczone są także przyjęcia do ośrodków.

W Chorzowie działa pięć domów pomocy społecznej. Pracownicy i mieszkańcy placówek zostali podzieleni na grupy, aby ograniczyć ilość kontaktów, a co za tym idzie także ryzyko zakażenia. Tam, gdzie pozwala na to konstrukcja budynku pracownicy administracyjni wchodzą innym wejściem niż opiekunowie. Wśród mieszkańców nadal obowiązuje zakaz opuszczania DPSów.

– Ludzie są już zmęczeni całą sytuacją i wiążącą się nią izolacją, tak jak w przypadku Domu Pomocy Społecznej Republika, gdzie dużą część mieszkańców stanowią osoby w sile wieku, nie będące w grupie zwiększonego ryzyka. Cały czas jednak musimy utrzymywać izolację – komentuje Danuta Szary, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta.

Opiekunowie co dwa tygodnie poddawani są testom przesiewowym. Na razie odbyły się 3 tury takich badań. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku w teście przesiewowym dana osoba jest izolowana i przeprowadza test wymazowy, który daje już w pełni wiarygodny wynik. Na szczęście drugie badanie nie wykazało u nikogo obecności koronawirusa.

– Zdajemy sobie sprawę, że izolacja, zakaz odwiedzin i wdrożone procedury, to spora uciążliwość, ale dzięki temu nasze placówki są wolne od zakażeń. Cały czas musimy jednak zachowywać wielką ostrożność, gdyż sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym jest dynamiczna – podkreśla Danuta Szary.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa