Nowa inwestycja mieszkaniowa. Urząd czeka na wnioski o wynajem

Nowa inwestycja mieszkaniowa. Urząd czeka na wnioski o wynajem

Miasto Chorzów oraz inwestor Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłaszają nabór wniosków o wynajem mieszkań w ramach inwestycji budowlanej przy ul. Żeromskiego w Chorzowie.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 3 sierpnia 2020 r. do 17 sierpnia 2020r. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej inwestora oraz Urzędu Miasta Chorzów, w formie papierowej w Urzędzie Miasta Chorzów i siedzibie inwestora. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z naborem dostępne są na stronie internetowej inwestora. Informacji na temat naboru udziela również Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu tel. 32-416-5000 wew. 411 lub wew. 224.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Wydziału Zasobów Komunalnych UM Chorzów z dopiskiem „nabór wniosków ul. Żeromskiego” można złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów poprzez wrzucenie do urny usytuowanej przy wejściu do gmachu Urzędu; przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Chorzów Wydział Zasobów Komunalnych ul. Rynek 1 41-500 Chorzów z dopiskiem „nabór wniosków ul. Żeromskiego”; złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Osobiste lub przez pełnomocnika złożenie wniosku w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer 32 4165000 wew. 411 lub wew. 224.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa