Powstańców, Hajducka, 3 Maja. Raport z placu budowy

Ul. 3 Maja, ul. Hajducka i ul. Powstańców - postępy robót na październik 2020.Fot.: M. Banduch, M. Śliwa

W mieście prowadzonych jest kilka dużych inwestycji drogowych. Przebudowywane są 3 ważne ciągi komunikacyjne: ul. 3 Maja, ul. Hajducka i ul. Powstańców. Sprawdzamy jak idą postępy na budowie.

Na ul. 3 Maja od ul. Katowickiej prace nad nowym torowiskiem wchodzą w kluczowy etap. Układane są płyty torowe, trwa montaż szyn i budowa systemu odwodnienia torowiska. Od strony Świętochłowic kontynuowane są prace przy budowie torowiska klasycznego, torowiska w płytach prefabrykowanych i podbudowie ciągu pieszo-jezdnego.

Płyty prefabrykowane zostały już ułożone w części ul. Hajduckiej, od strony ul. BoWiD. Trwają prace nad zamontowaniem płyt w odcinku ulicy nieopodal skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. Część chodników wyłożono też nową kostką brukową.

Na ul. Powstańców do tej pory realizowane były prace w zakresie Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpił do prac ziemnych od strony ul. Chrobrego.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa