Recykling pojazdów – jak wygląda i kto się nim zajmuje

Recykling pojazdów – jak wygląda i kto się nim zajmuje

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony jedynie przez uprawnione do tego podmioty, które jednocześnie dysponują odpowiednimi instalacjami oraz specjalistyczną technologią. Recykling pojazdów samochodowych rozpoczyna się w stacjach demontażu, do których bezużyteczne, stare i niesprawne auta trafiają ze złomowisk czy punktów zbiórek pojazdów wycofanych z użycia. Jakie czynności obejmuje proces recyklingu samochodowego i kto zajmuje się utylizacją pojazdów?

Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji w stacjach demontażu

Stacja demontażu pojazdów zajmuje się rozbiórką aut na poszczególne podzespoły i części. Czynności podejmowane przez zakłady tego typu mają na celu nie tylko rozdrobnienie pojazdów na mniejsze elementy, ale przede wszystkim zabezpieczenie groźnych substancji, które znajdują się w ich wnętrzach oraz wyodrębnienie części, które nadają się do ponownego użycia. Demontaż samochodu w związku z tym obejmuje takie operacje jak: demontaż oraz zabezpieczenie akumulatora, odinstalowanie poduszki powietrznej, wymontowanie filtrów oraz osuszenie z płynów, a więc pozbycie się paliwa, gazu, olejów, kwasów, płynu hamulcowego, płynów ze spryskiwaczy itp. Ponieważ wiele elementów wyposażenia pojazdu i części samochodowych może być przetworzone i poddane odzyskowi, w stacjach demontażu usuwa się również takie elementy, jak siedzenia, szyby, uszczelki, koła, opony, drzwi, wykładziny, tapicerki, elementy wykonane z tworzyw sztucznych. Demontuje się ponadto instalację elektryczną i elektroniczną, wydobywa katalizatory, silnik, przekładnie i pozostały osprzęt. Niektóre stacje demontażu są również technicznie przygotowane do strzępienia karoserii. Wszystkie części niezdatne do powtórnego wykorzystania z magazynów stacji demontażu pojazdów trafiają następnie do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie będą zutylizowane lub poddane recyklingowi.

Recykling samochodów w zakładach dalszego przetwarzania i utylizacji pojazdów

Wyspecjalizowane zakłady recyklingu i utylizacji odpadów zajmują się odzyskiem surowców poprzez recykling samochodów oraz dalszym unieszkodliwianiem groźnych odpadów powstałych po demontażu aut. Obecnie najnowocześniejsze zakłady recyklingu samochodowego dysponują już tak zaawansowaną technologią i systemami separacji poszczególnych frakcji odpadów, że są w stanie poddawać recyklingowi 95% masy wycofanego z eksploatacji pojazdu. Takimi sukcesami na polu recyklingu samochodów może pochwalić się firma zajmująca się utylizacją odpadów oraz ich recyklingiem w Polsce i w Europie – Stena Recycling, która z branżą motoryzacyjną współpracuje już od kilkudziesięciu lat. W zakładach Stena Recycling odzyskuje się pełnowartościowe surowce nawet z takich elementów pojazdów, które dotąd trafiały nieprzetworzone na wysypiska lub były unieszkodliwiane, a więc były wcześniej w praktyce marnotrawione. Tymczasem nowe technologie podparte badaniami naukowymi oraz wysokospecjalistyczna infrastruktura wykorzystywana w zakładach Stena Recycling pozwala odzyskiwać z objętych recyklingiem samochodów ogromne ilości ważnych dla gospodarki surowców. Są to głównie różnego rodzaju metale, tworzywa sztuczne, ale także inne wartościowe oraz często deficytowe surowce, np. metale ziem rzadkich.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa