W Parku Śląskim trwa wymiana drzewostanu

W Parku Śląskim trwa wymiana drzewostanu

Wiele emocji wzbudził wygląd promenady im. gen. Jerzego Ziętka w Parku Śląskim, gdzie trwa wycinka starych topoli. Jak informuje Park, musiało do tego dojść ze względu na zły stan drzew i zagrożenie, jakie stwarzały dla przechodniów. W ich miejsce zostaną posadzone nowe drzewa.

Na promenadzie im. gen. Jerzego Ziętka prowadzone są prace związane z planowaną rewitalizacją zieleni. Celem tego przedsięwzięcia jest wymiana starego, schorowanego drzewostanu, który mógł zagrażać bezpieczeństwu użytkowników parku. Prace odbywają się na odcinku od alei Harcerskiej do Wiązowej.

W miejsce starych drzew zostaną nasadzone nowe – w tej samej liczbie. Początkowo będą one miały około 4 metrów wysokości. Nasadzone drzewa zostaną odpowiednio zabezpieczone i opalikowane. Dodatkowo w ramach zadania zostaną wysiane trawniki oraz zamontowane ekrany zapobiegające przerastaniu korzeni. Całość prac powinna zakończyć się w połowie czerwca.

– Należy podkreślić, że prace były od dawna zaplanowane i odbywają się na podstawie uzyskanych zezwoleń. Realizacja tego zadania ma zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom tej części Parku Śląskiego – informuje Park Śląski.

Na odcinku alei Ziętka, gdzie prowadzona jest wymiana drzewostanu, znajduje się nie tylko ciąg pieszy, ale także ścieżka rowerowa. Topole należą do jednych z najbardziej podatnych na złamania drzew. Ich konary łamią się nawet pod ciężarem własnych liści. Silniejsze podmuchy wiatru są w stanie przewrócić nawet kilkunastometrową topolę.

Fakt, że drzewa te rosną w miejscu, gdzie odbywa się ciągły ruch pieszy i jezdny, stwarza uzasadnione ryzyko wystąpienia groźnych wypadków. Po przeprowadzeniu rewitalizacji zieleni nie będzie już powodów do niepokoju.

– Topole na promenadzie uzyskały właściwy wiek do przeprowadzenia ich wycinki, optymalna jest również pora roku, w której to następuje ze względu na dobro tutejszego ptactwa, które jeszcze nie weszło w okres lęgowy – mówi dr Waldemar Szendera, botanik, dendrolog.

Zaznacza, że topole są krótkowieczne, dlatego też ich przyrost następuje bardzo szybko. Półwieczna topola potrafi osiągnąć rozmiary dębu, który musiałby rosnąć 200 lat!

– Topole z alei Ziętka (te przy Stadionie Śląskim) osiągnęły już sędziwy wiek. Spełniły już również swą rolę, do której zostały powołane. Zasadzono je po to, aby przygotowały glebę pod nowe, trwalsze nasadzenia, pozbawiając ją z nadmiaru biogenów, czyli zbyt dużej ilości azotu, potasu i fosforu. Czas, aby dla dobra całego ekosystemu powstały tu nowe nasadzenia, które zostaną z nami przez kolejne dziesięciolecia – wyjaśnia dr Szendera.

Wymiana drzewostanu stanowi część zadania p.n. „Inwentaryzacja, rewitalizacja i pielęgnacja terenów zieleni Parku” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa