Niebezpieczne znalezisko na Biadaczu

Niebezpieczne znalezisko na Biadaczu

Przy ul. Leśnej znaleziono 25 centymetrowy niewybuch. Na miejsce został wezwany patrol policji, który zabezpieczył teren wokół znaleziska i powiadomił wojskowy patrol saperski. O godzinie 13:00 pocisk został zabrany przez saperów z 6 batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach.

Niewybuchy to niebezpieczna broń, która nawet po wielu latach spędzonych głęboko w ziemi nadal stanowi poważne zagrożenie.

– Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić ani dotykać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji – przypomina Komenda Miejska Policji w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa