Częściowe odmrożenie sportu

Częściowe odmrożenie sportu

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie od poniedziałku 19 kwietnia ponownie udostępni część swoich obiektów, w tym: orliki, kort do padla oraz bieżnię lekkoatletyczną. Ponadto, wrócą zajęcia fitness na świeżym powietrzu.

Na obiektach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu będą obowiązywać specjalne zasady bezpieczeństwa: zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk oraz zakrywanie ust i nosa do momentu wejścia na boisko.

Zgodnie z zapowiedziami, na podstawie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów ponownie udostępnione zostaną orliki przy ul. Kościuszki oraz ul. 3-go Maja. Osoby, które będą chciały skorzystać z boisk mogą zarezerwować obiekty za pomocą strony internetowej boiska.org (zamówienie maksymalnie na 1,5h na 7 dni do przodu).

Ponadto, wznowiona zostanie działalność kortu do padla przy ul. Katowickiej 6 (tu również można skorzystać z rezerwacji online), a także możliwość korzystania z bieżni i korony stadionu przy ul. Lompy.

Wrócą również zajęcia fitness. Podobnie jak w ubiegłym roku będą odbywać się na świeżym powietrzu ze specjalnymi zasadami bezpieczeństwa. Podczas jednych zajęć, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, mogą ćwiczyć maksymalnie 24 osoby. Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego – za wyjątkiem WC i umywalki. Poza tym obowiązują wszystkie procedury opisane wyżej.

Do momentu wznowienia normalnej działalności w sprzedaży dostępne są jedynie karnety na zajęcia fitness. Wszystkie osoby mające wykupione karnety, które nie wykorzystały wszystkich wejść mogą zapisać się na zajęcia w ramach swojego karnetu. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ćwiczenia zostaną odwołane i przeprowadzone w formie online. W takim przypadku zajęcia przechodzą na kolejny raz (nie przepadają). Wszystkie bieżące informacje dotyczące zajęć można znaleźć na stronie www.moris.chorzow.pl.

Ze względu na konieczność dezynfekcji boiska po każdorazowym wynajęciu, rezerwacje zostały skrócone o 15 minut (przy rezerwacji na 1 godzinę do 45 minut na korcie, na boisku przy 1 godzinie i 30 minutach do 1 godziny 15 minut itd.)

Baseny i siłownie nadal dostępne są jedynie dla zawodników będących członkami kadry narodowej w sporcie olimpijskim oraz dla zawodników przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Niesłyszących.

Wszystkie osoby, które spełniają powyższe wymagania i są zainteresowane skorzystaniem z obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu mogą kontaktować się z Działem Organizacji Imprez telefonicznie pod numerem 32 2417 050 bądź mailowo pod adresem sekretariat@moris.chorzow.pl celem dokonania weryfikacji i ustalenia szczegółów.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa