Zespół Szpitali Miejskich wyróżniony za dobre żywienie

Zespół Szpitali Miejskich wyróżniony za dobre żywienie

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie otrzymał certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Certyfikat jest potwierdzeniem stosowania europejskich i polskich standardów w zakresie żywienia klinicznego.

Zasady dobrej praktyki żywienia klinicznego polegają m.in.: na regularnej ocenie stanu odżywienia pacjentów, leczeniu zgodnie ze wskazaniami pacjenta, posiadaniu dostępu do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej niezbędnej do prowadzenia leczenia żywieniowego.

– Warto przypomnieć, że to kolejny certyfikat, którym możemy się pochwalić w tym roku. Od początku 2021 jesteśmy szpitalem akredytowanym przez Ministra Zdrowia. W województwie śląskim takim mianem może poszczycić się tylko 30 placówek. Akredytacja to potwierdzenie wysokiej jakości leczenia i spełnienia wyśrubowanych norm organizacji pracy szpitala – informuje Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa