Kolejna ważna droga na Batorym będzie wyremontowana

Kolejna ważna droga na Batorym będzie wyremontowana

W październiku rozpocznie się remont ul. Stalowej. Jest to ważny ciąg komunikacyjny, który prowadzi do osiedla przy ul. Kaliny oraz do pobliskich zakładów i punktów usługowych. Obecnie droga jest już w złym stanie technicznym dlatego podjęto decyzję o wzmocnieniu i odnowieniu jezdni.

Jest to kolejne działanie miasta mające poprawić skomunikowanie dzielnicy Batory. Wcześniej usunięto torowiska z ul. Leśnej, która prowadzi z Batorego przez Biadacz na Klimzowiec i do Centrum. Teraz odnowiona zostanie ul. Stalowa, po której często jeżdżą duże samochody ciężarowe oraz samochody osobowe w kierunku osiedla przy ul. Kaliny.

Jezdnia na całej długości zostanie wzmocniona i odnowiona. Na odcinku od Szpitalnej do ul. Kaliny zostanie wymieniona nawierzchnia bitumitczna wraz z podbudową. Wymieniona będzie też nawierzchnia chodnika. Koszt opisanych wyżej prac to 1,5 miliona złotych.

O inwestycji za pośrednictwem mediów społecznościowych opowiedział Marcin Michalik, Wiceprezydent Chorzowa.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa