Górnicy odzyskali dawny blask

Górnicy odzyskali dawny blask

Kolejne rzeźby w Parku Śląskim zostały odnowione. We wtorek 16 listopada nastąpił odbiór prac konserwatorskich przy rzeźbie „Górnicy” autorstwa Mariana Wnuka.

Rzeźba powstała w ramach aranżacji przestrzeni parkowej, a od 1965 roku stała w okolicy Stadionu Śląskiego. Przez ponad pół wieku konstrukcja uległa częściowemu zniszczeniu – głównie w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych.

„Górnicy” przeszli pełną konserwację techniczną i estetyczną, wraz z zabezpieczeniem powierzchni i cokołu przed dalszymi zniszczeniami. Nastąpiła również zmiana lokalizacji rzeźby – obecnie są to okolice stacji kolejki „Elka”, centralnie przy Promenadzie Jerzego Ziętka od strony ulicy Złotej.

Wykonawcą prac konserwacyjnych była firma Okoń Leonarda Studio Artystyczno-Konserwatorskie z Bydgoszczy. Kwota zamówienia wyniosła 98 400 zł brutto. Zamówienie zostało dofinansowane w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSI, 2007-2013).

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa