Rekrutacja do przedszkoli i szkół. W tym roku w formie elektronicznej

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. W tym roku w formie elektronicznej

28 lutego rozpocznie się rekrutacja do do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a 1 marca nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Zapisy odbywać się będą online.

Urząd Miasta w Chorzowie opublikował szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół i przedszkoli. Choć ta wystartuje dopiero za trzy tygodnie, już teraz można sprawdzić m.in. jakie dokumenty trzeba złożyć, jakie są kryteria naboru i jakich terminów trzeba dochować. Co istotne, tegoroczny nabór prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2019, 2018, 2017 i 2016 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów. Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola. Więcej informacji tutaj.

W naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Chorzów. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie zgłoszenia do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka lub wniosku – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu: www.chorzow.elemento.pl Więcej informacji tutaj.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa