Awaria sieci kanalizacyjnej. Zmiany w organizacji ruchu

Awaria sieci kanalizacyjnej. Zmiany w organizacji ruchu

Przy ul. Kochłowickiej na odcinku pomiędzy ulicami Kaliny i Gagarina oraz przy ul. Dombka doszło do awarii sieci kanalizacyjnej. W związku z tym trwają prace związane z naprawami.

Ze względu na zakres awarii i prac związanych z jej usunięciem zamknięto dla ruchu pojazdów jezdnię przy ulicy Kochłowickiej na odcinku między ulicami Kaliny i Gagarina. Z kierunku skrzyżowania ulic Kaliny i Kochłowickiej w kierunku ulicy Kochłowickiej wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami Kaliny i Graniczną. Z kierunku skrzyżowania ulic Gagarina i Kochłowickiej w kierunku ulicy Kaliny wyznaczony został objazd prowadzony ulicami Kochłowicką, Graniczną i Kaliny.

Z kolei przy ul. Dombka został wstrzymany ruch pojazdów na jezdni na odcinku między ulicami Małą i Rymera, oraz odwrócony został kierunek ruchu pojazdów poruszających się ciągiem ulicy Rymera. Wjazd odbywać się będzie z kierunku ulicy Krzyżowej i Dombka. Z kierunku skrzyżowania ulicy Rymera z ulicą św. Pawła wyznaczony został objazd.

Prace związane z usunięciem awarii trwają od minionego poniedziałku i mają zakończą się: przy ul. Kochłowickiej 17 lutego, przy ul. Dombka 18 lutego.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa