Chorzowskie szkoły dostaną prawie dwa i pół miliona złotych

Chorzowskie szkoły dostaną prawie dwa i pół miliona złotych

2 353 300,00 zł trafi do dwudziestu trzech chorzowskich szkół podstawowych w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości.

Urząd Miasta Chorzów poinformował o pozyskaniu dofinansowania w kwocie blisko 2,4 mln zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości na zakup wyposażenia sprzętowego takiego jak drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery, stacje lutownicze, czy sprzęt multimedialny dla uczniów. Dla dzieci i młodzieży będzie to przede wszystkim możliwość rozwijania praktycznych zdolności. Nowoczesny sprzęt, który dotychczas nie był z reguły dostępny w szkołach, pozwoli również na wyrównanie szans i rozwój edukacyjny kolejnych pokoleń uczniów.

Gmina Chorzów aplikowała o maksymalną kwotę na wyposażenie placówek, czyli 2 353 300,00 zł. Szkoła, decydując o wyborze wyposażenia, może zdecydować się na takie, które w największym stopniu odpowiada potrzebom i możliwościom placówki. Wyposażenie Laboratoriów Przyszłości może być wykorzystywane w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań lub też w przygotowaniach do konkursów.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Janusza Korczaka z oddziałami dwujęzycznymi 165 900,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 12 z oddziałami integracyjnymi 120 900,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Tadeusza Kościuszki 130 500,0 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 14 60 000,00 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Konstantego Wolnego 87 600,00 zł
6. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Pawła Ii 164 400,00 zł
7. Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich 81 600,00 zł
8. Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Hadyny 60 000,00 zł
9. Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Ignacego Mościckiego 137 100,00 zł
10. Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Ks.J.Czempiela 92 100,00 zł
11. Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Sportowców Hajduckich 91 200,00 zł
12. Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Karola Grzesika 132 600,00 zł
13. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego 219 900,00 zł
14. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Gerarda Cieślika 148 800,00 zł
15. Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Karola Miarki z oddziałami integracyjnymi 83 100,00 zł
16. Szkoła Podstawowa Nr 33 Specjalna im. Jana Brzechwy z oddz. przyszpitalnymi 30 000,00 zł
17. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 30 000,00 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II 75 600,00 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Kochanowskiego 99 300,00 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 18 z oddziałami integracyjnymi 102 600,00 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Wojska Polskiego 110 100,00 zł
22. Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Józefa Lompy 70 000,00 zł
23. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego 60 000,00 zł

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Szkoły wnioskowały o wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Wyposażenie podstawowe to obligatoryjny sprzęt,  który musi skompletować szkoła. Jeżeli szkoła nie jest w posiadaniu wyposażenia podstawowego, to musi ponieść na nie środki w ramach wsparcia Laboratoriów Przyszłości. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:

  • drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.),
  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),
  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Udział w Laboratoriach Przyszłości pozwala na sfinansowanie zakupu wyposażenia, które już od 2022 r. będzie obowiązkowe w każdej szkole podstawowej. Każda ze szkół ma zagwarantowany budżet dla siebie, który jest uzależniony od wielkości szkoły – najmniejsze otrzymają nie mniej niż 30 000 złotych, a największe mogą otrzymać nawet 300 zł na ucznia.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa