Stacja załadownicza UNO – jaki jest cel stosowania?

Stacja załadownicza UNO – jaki jest cel stosowania?

Transport środków i płynów niebezpiecznych jest w odpowiedni sposób uregulowany, a przede wszystkim ściśle określone są warunki techniczne jakie konkretne przedsiębiorstwo powinno spełniać. Wynika to głównie z faktu, że są to produkty niebezpieczne zarówno dla otoczenia jak również osoby pracującej przy nich.

Istnieją jednak specjalne układy napełniania i opróżniania, które mają za zadanie zabezpieczyć proces opróżniania jak również napełniania czy to zbiorników zlokalizowanych w magazynach czy cystern. Stacja UNO jest projektowana w taki sposób, aby łączyła w sobie najnowocześniejsze rozwiązania mechaniczne oraz elektroniczne. Stacja NO powinna zatem być wyprodukowana z surowców wysokiej jakości i przede wszystkich odpornych na różne substancje. Częsta eksploatacja wymaga również zabezpieczenie przed zniszczeniami mechanicznymi.

W jaki sposób budowana jest stacja?

Projektowanie urządzenia no to pierwszy krok jaki podejmuje firma Amargo chcąc oferować odbiorcom produkty niezawodne i wytrzymałe. Na tym etapie bardzo ważne jest to aby przeanalizować ryzyko w taki sposób aby możliwe było wyeliminowanie jak najwięcej czynników mogących doprowadzić do zagrożenia. Następnie konieczne jest uzyskanie zgody z jednostki Transportowego Dozoru Technicznego. Gotowy produkt, zrealizowany na potrzeby indywidualne klienta może zostać dostarczony i zamontowany w obiekcie. Firma przeprowadza cały proces w bardzo skrupulatny sposób. Odbiorca uzyskuje harmonogram, kosztorys. Z kwestii technicznych dostępne są rysunki, schemat czy BOM. Ponadto projektowanie uno to również możliwość stworzenia wariantu dopasowanego do rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa. W zakresie realizacji znajduje się stacja dopasowana do wody amoniakalnej, kwasu siarkowego czy wody utlenionej, co oznacza, że każdy jest w stanie z pomocą specjalisty dobrać dla siebie najbardziej adekwatny produkt.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa