Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków jest zbiornikiem bezodpływowym?

Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków jest zbiornikiem bezodpływowym?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem oczyszczającym ścieki z indywidualnych gospodarstw domowych oraz niedużych obiektów jak np. szkoła, pensjonat czy urząd gminy. Często oczyszczalnia nazywana jest zbiornikiem bezodpływowym, choć w rzeczywistości nie ma z nim nic wspólnego. Zbiornik bezodpływowy to tradycyjne szambo służące do okresowego gromadzenia ścieków i ich usuwania minimum raz w miesiącu. Dlatego tradycyjne szambo generuje tak wysokie koszty eksploatacyjne sięgające kilku tysięcy złotych rocznie. Poniżej wyjaśniamy jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków oraz dlaczego nie należy jej mylić ze zbiornikiem bezodpływowym.
Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków

Na rynku wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków: drenażową i biologiczną. Oczyszczalnia drenażowa zbudowana jest z osadnika gnilnego i systemu drenaży rozsączających. Ścieki w pierwszej kolejności trafiają do osadnika gnilnego, gdzie następuje wstępne beztlenowe procesy podczyszczania ścieków za które odpowiedzialne są mikroorganizmy. Dlatego w eksploatacji oczyszczalni drenażowej niezbędne jest regularne stosowanie biopreparatów zawierających bakterie. Wstępnie podczyszczone ścieki odpływają do systemu drenaży rozsączających, który rozprowadza je w gruncie. Do montażu oczyszczalni drenażowej wymagana jest duża powierzchnia montażu oraz wysoka przepuszczalność gruntu np. piasek. Niestety oczyszczalnia drenażowa jest urządzeniem, które z uwagi na tendencje do zatykania drenażu rozsączającego nie należy do trwałych rozwiązań. Wyższej klasy przydomową oczyszczalnią jest przydomowa oczyszczalnia biologiczna, która różni się efektywnością oczyszczania ścieków. W oczyszczalni biologicznej zachodzą tlenowe procesy rozkładu zanieczyszczeń ścieków co pozwala oczyścić ścieki do wody drugiej klasy czystości. W budowie oczyszczalni biologicznej wyróżnia się osadnik wstępny, bioreaktor oraz osadnik wtórny i system odprowadzenia oczyszczonych ścieków. W osadniku wstępnym ścieki pozbawiane są zawiesin oraz zanieczyszczeń stałych. Następnie przepływają do bioreaktora, gdzie doprowadzane jest powietrze, a  bakterie rozkładają zanieczyszczenia organicznie obecne w ściekach. W bioreaktorze ważny jest czas zatrzymania ścieków, aby osiągnąć wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. Oczyszczone ścieki przepływają do ostatniej komory osadnika wtórnego, gdzie następuje klarowanie ścieków, po czym odpływają one do odbiornika. W przypadku oczyszczalni biologicznej istnieje kilka sposobów zagospodarowania oczyszczonych ścieków. Można je odprowadzić do gruntu np. poprzez studnie chłonną, poletko rozsączające. Oczyszczone ścieki mogą odpływać bezpośrednio do cieku wodnego lub rowu melioracyjnego. W ostatnim czasie coraz popularniejsze jest gromadzenie oczyszczonych ścieków mających postać wody drugiej klasy czystości w zbiorniku i używanie do podlewania (z wyłączeniem części jadalnych roślin).

Współcześnie najbardziej polecanym  i trwałym rozwiązaniem jest oczyszczalnia biologiczna. Jednym z liderów na rynku oczyszczalni biologicznych jest urządzenie NV firmy Traidenis-Pol. Oczyszczalnia NV na rynku europejskim dostępna jest już prawie 30 lat. Niezawodna hybrydowa technologia oraz wyjątkowa mocna konstrukcja zbiornika wykonanego z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym sprawia, że urządzenie NV objęte jest dwudziestoletnią gwarancją.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa