Koniec z uciążliwym zapachem? CEZ Chorzów S.A. instaluje barierę antyodorową

Koniec z uciążliwym zapachem? CEZ Chorzów S.A. instaluje barierę antyodorową
W przeszłości mieszkańcy manifestowali z powodu uciążliwego zapachu.fot. archiwum

Temat uciążliwego zapachu wywołanego biomasą znajdującą się na terenach CEZ Chorzów był wiele razy poruszany przez chorzowian. Teraz problem może ostatecznie znknąć.

We wrześniu 2022 r. elektrociepłownia CEZ Chorzów S.A. podjęła decyzję o montażu instalacji ograniczającej uciążliwości zapachowe związane ze współspalaniem biomasy. We współpracy z firmą bioArcus, posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie neutralizacji odorów, zastosowano metodę polegającą na neutralizacji zapachów za pomocą systemu zamgławiającego wodnym roztworem produktów antyodorowych, będącym mieszaniną naturalnych olejków eterycznych występujących w roślinach.

Zastosowane w powstałej instalacji preparaty antyodorowe wchodzą w reakcję z zapachami, lecz nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko. Wszystkie preparaty antyodorowe, które będą stosowane w CEZ Chorzów posiadają niezbędną dokumentację, w tym karty charakterystyki, atest PZH (Państwowy Zakład Higieny), atest Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka oraz są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Skuteczność działania preparatów waha się w zależności od warunków w granicach 60-95% i jest potwierdzona badaniami wykonanymi przez akredytowane, niezależne laboratoria w Polsce, Republice Czeskiej i Włoszech. W roku 2018 technologia mokrej bariery antyodorowej bioArkus została uznana za najlepszą metodę likwidacji odorów pochodzących ze składowisk odpadów oraz kompostowni i jednocześnie uznana została za BAT (Best Available Technology) dla dużych otwartych przestrzeni z emisją niezorganizowaną.

W odpowiedzi na uciążliwości związane ze współspalaniem biomasy, CEZ Chorzów S.A. dotychczas całkowicie usunęła zapasy biomasy składowanej na terenie magazynów zewnętrznych w opakowaniach typu „big bag” z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej). Spółka usunęła także z wyżej wymienionych terenów biomasę magazynowaną w betonowych boksach oraz zapasy biomasy składowanej luzem. Spółka zlikwidowała także zapas paliwa biomasowego składowanego luzem na terenach własnych przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie.

CEZ Chorzów S.A. to jedna z najnowocześniejszych jednostek produkcyjnych w Polsce, wybudowana celem odtworzenia mocy produkcyjnej Elektrowni Chorzów S.A. – jednej z najstarszych (1898) elektrowni w Polsce. Obecnie moc cieplna zamówiona w CEZ Chorzów oscyluje na poziomie 460 MWt.

Elektrociepłownia została zaprojektowana i zbudowana w oparciu o restrykcyjne normy ekologiczne dotyczące emisji pyłów, związków siarki i azotu do powietrza. Od 2008 roku rozpoczęła współspalanie węgla z biomasą. Obecnie udział biomasy w wytwarzaniu energii wynosi około 30%. W międzyczasie uruchomiono instalację odwróconej osmozy, która ograniczyła o 70% zużycie chemikaliów do uzdatniania wody. W 2017 roku powstała instalacja DeNOx, która dostosowała emisję tlenków azotu do limitów emisyjnych Dyrektywy IED i obowiązujących od 2021 roku konkluzji BREF/BAT.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa