W poniedziałek rozpocznie się przebudowa sieci wodociągowej w Chorzowie Starym

W poniedziałek rozpocznie się przebudowa sieci wodociągowej w Chorzowie Starym
Kierowców czekają spore utrudnienia.fot. archiwum

W najbliższy poniedziałek rozpoczną się utrudnienia dla kierowców. Spowoduje je konieczna przebudowa sieci wodociągowej.

Dokładnie 12 czerwca po porannym szczycie komunikacyjnym w ciągu ulicy Kościuszki i pl. Placu Piastowskim na odcinku od Ronda Starochorzowskiego do rejonu budynku przy ul. Mazurskiej rozpoczną się prace związane z przebudową sieci wodociągowej.

Taki stan rzeczy spowoduje zmiany na drogach. Kierowców czekają następujące zmiany w organizacji ruchu:

1. zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie zjazd z Ronda Starochorzowskiego w kierunku ul. Mazurskiej. Wyznaczone zostaną objazdy w kierunku tej ulicy prowadzone przez Plac Piastowski (odcinek od strony ulicy Majętnego) oraz w kierunku ulicy Siemianowickiej przez Plac Piastowski i ulicę Bojarskiego. Zmienione zostaną trasy przejazdu autobusów publicznej komunikacji zbiorowej (szczegóły na stronie Zarządy Transportu Metropolitalnego https://rj.metropoliaztm.pl/news/?city_tags=chorzow&news_date=),
2. zamknięty zostanie dojazd do budynku przy Placu Piastowskim 17 (Prokuratura Rejonowa w Chorzowie) od strony ulicy Kościuszki,
3. wprowadzone zostaną lokalne ograniczenia postoju pojazdów (na trasach objazdów oraz w miejscach prowadzonych prac).

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. informuje, że planowane zakończenie prac zostało przewidziane na pierwszą dekadę lipca br.

Wszystkie zmiany na chorzowskich drogach można śledzić za pośrednictwem nawigacji Waze – TUTAJ.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa