Szukasz mieszkania do wynajęcia? Miasto i SIM ogłaszają nabór wniosków

Szukasz mieszkania do wynajęcia? Miasto i SIM ogłaszają nabór wniosków

Miasto Chorzów oraz inwestor Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Sp. z o.o. ogłaszają nabór wniosków o wynajem mieszkań w ramach inwestycji budowlanej przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 17 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej inwestora: https://www.sim-slask.pl/ oraz Urzędu Miasta Chorzów: http://bip.chorzow.eu/index.php, w formie papierowej w Urzędzie Miasta Chorzów i siedzibie inwestora. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z naborem dostępne są na stronie internetowej inwestora: https://www.sim-slask.pl/. Informacji na temat naboru udziela również Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu tel. 32-416-5000 wew. 5313 i 5315.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście  (zalecane)  lub przez pełnomocnika w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pok. 123; złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP; przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Chorzów Wydział Zasobów Komunalnych ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów z dopiskiem „nabór wniosków ul. Michałkowicka” (liczy się data stempla pocztowego).

 Należy nadmienić, iż wszelkie informacje mające wpływ na liczbę uzyskanych punktów oraz potwierdzenie danych wymaganych w naborze spoczywa na wnioskodawcy.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa