Prezydent z absolutorium

Prezydent z absolutorium

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Szymon Michałek – Prezydent Chorzowa otrzymał absolutorium i wotum zaufania za 2023 rok. Warto jednak dodać, że dotyczy to okresu, gdy Prezydentem Miasta był Andrzej Kotala.

W obydwu głosowaniach uczestniczyło 22 radnych, 18 opowiedziało się za, a 4 się wstrzymało się. Podczas wczorajszej sesji zatwierdzono też sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok.

Zaprzysiężony został także nowy radny Grzegorz Joszko, który objął urząd po Wojciechu Ahnercie, który został Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy z Biznesem.

Podczas sesji Prezydent Chorzowa złożył też podziękowania za wieloletnią pracę Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Komunalnych Urzędu Miasta Piotrowi Galilejczykowi, który odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa