Dyrektor ZSM wiceministrem zdrowia

Dyrektor ZSM wiceministrem zdrowia

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna wręczyła dyrektorowi ZSM w Chorzowie Jerzemu Szafranowiczowi powołanie na podsekretarza stanu.

– Wspierałem decyzję o podjęciu tego wyzwania przez Jerzego Szafranowicza – to kolejny, ważny krok w jego karierze i szansa na dalszy rozwój zawodowy. Cieszę się także, że Chorzów będzie miało swojego przedstawiciela w randze wiceministra – każda osoba mająca wpływ na kształtowanie się procesów związanych z poprawą jakości leczenia pacjentów w naszym mieście, to szansa na lepsze warunki życia każdego chorzowianina – komentuje Szymon Michałek, prezydent Chorzowa

Jerzy Szafranowicz jest lekarzem, specjalistą II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, menedżerem zdrowia, oraz doktorem nauk ekonomicznych.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Skończył też studia MBA z zarządzania w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Był m.in. prezesem Centrum Rehabilitacji w Chorzowie, Dyrektorem Lecznicy Lekarzy Specjalistów Sanomed w Katowicach, dyrektorem katowickiego oddziału Medycyny Rodzinnej Warszawa. W latach 2009 – 2015 był dyrektorem Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Od lutego 2015 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych, odpowiedzialnego m.in. za zdrowie. W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. Od 2019 r. był dyrektorem Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, oraz wiceprezesem Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa