Narodowy Instytut Dziedzictwa docenia tradycje hutnicze

Narodowy Instytut Dziedzictwa docenia tradycje hutnicze

Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tradycje hutnicze i obchody dnia hutnika wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

– Polska jest dumna z hutniczych tradycji! Dziedzictwo pokoleń hutników i hutniczek uznane zostało za równie ważne dla krajowej spuścizny kulturowej jak krakowskie szopkarstwo, pochód Lajkonika, tradycje flisackie na Dunajcu czy koronkarstwo w Koniakowie – czytamy na facebookowej stronie Muzeum Hutnictwa.

Wpis jest efektem wielomiesięcznej współpracy grona depozytariuszy – instytucji, podmiotów i osób kultywujących te tradycje z aż 5 województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego. Prace w skali ogólnopolskiej koordynowało Muzeum Hutnictwa w Miasto Chorzów. Włączyły się w nie przedstawiciele szeroko pojętego środowiska hutniczego, związkowego i akademickiego.

Wpis na listę koordynowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa obejmuje m.in.: tradycje związane z obchodami Dnia Hutnika (w tym uroczyste przemarsze, msze święte w intencji braci hutniczej, uroczystości honorowania jubilatów, przemianek hutniczy, karczmy i biesiady hutnicze), edukację formalną i nieformalną, socjolekt hutniczy, kulturę muzyczną – w tym hutnicze orkiestry dęte czy tradycje śpiewacze, sferę duchową związaną z kultem św. Floriana, mundury hutnicze czy też symbolikę jak hutnicza flaga czy godło.

Tradycje hutnicze i obchody Dnia Hutnika wymagają nieustannej pielęgnacji i podtrzymywania. To właśnie wielka rola wszystkich depozytariuszy tradycji, którzy zobowiązani są do realizacji 5-letniego planu ochrony.

Starania o wpis tradycji hutniczych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, koordynowane przez Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, zyskały wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego pozyskanych na ten cel przez Muzeum latach 2023, 2024.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa