Nowe rozwiązania w ruchu drogowym

Wczoraj w hotelu Focus rozpoczęło się dwudniowe seminarium „Zintegrowany system zarządzania ruchem w Chorzowie”. Uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami związanymi z wdrażaniem i działaniem systemu ITS.

ITS to angielski skrót od Intelligent Transport System, czyli Inteligentny System Transportowy. Łączy w sobie różne działania, które sterują ruchem, pomagają przewidzieć, kiedy będą korki, a nawet rejestrują zdarzenia na drogach. W Chorzowie system zaczął działać w listopadzie ubiegłego roku. Pierwsze miesiące funkcjonowania ITS skupiały się wokół kalibracji i optymalnego wykorzystania tego narzędzia.

W trakcie wczorajszego seminarium poruszano takie tematy jak realizacja Systemu Zarządzania Ruchem w Chorzowie – budowa i wdrożenie elementów ITS, efekty i perspektywy rozwojowe miejskiego systemu ITS oraz wiele innych szczegółowych wątków. W spotkaniu wzięli udział specjaliści i ludzie na co dzień zajmujący się logistyką w naszym regionie (Gliwice, Bielsko-Biała).

Dziś uczestnicy seminarium zwiedzali Centrum Nadzoru Ruchu w Chorzowie oraz udali się na wizję lokalną, aby zobaczyć, jak w praktyce sprawdza się system sterowania ruchem.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa