Chorzowski nauczyciel z wyróżnieniem za krzewienie postaw patriotycznych

Chorzowski nauczyciel z wyróżnieniem za krzewienie postaw patriotycznych

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia nagród nauczycielom i wychowawcom zaangażowanym w swoją pracę oraz krzewienie wartości patriotycznych. Wyróżniony został Adam Lichota z ZST nr im. M. Batko.

Grażyna Langowska to wybitna nauczycielka i kuratorka oświaty, działaczka NSZZ „Solidarność” i posłanka na Sejm RP. Nagrodę jej imienia, ustanowioną z inicjatywy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i przyznaną po raz pierwszy, otrzymali laureaci w trzech kategoriach:

dla nauczyciela, wychowawcy, działającego w epoce „Solidarności” – fundator: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.
dla nauczyciela szkoły polonijnej – fundator: Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska’’.
dla nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna za krzewienie postawy patriotycznej w młodym pokoleniu – fundator: Instytut Pamięci Narodowej.

IPN uhonorował swoją nagrodą Adama Lichotę, nauczyciela w Zespole Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie. Wyróżnienie wręczył prezes IPN dr Karol Nawrocki. Nagrody w dwóch pozostałych kategoriach przyznano Adamowi Błaszkiewiczowi z Wilna oraz Ireneuszowi i Cecylii Gugulskim z Warszawy

Adam Lichota – w 2002 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko w Chorzowie, którą kontynuuje do dnia dzisiejszego. Podjął się realizacji szeregu inicjatyw historycznych o zasięgu szkolnym, a także brał czynny udział w wielu projektach realizowanych przez różne instytucje, m.in. przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej. Do tych ostatnich należą: ogólnopolski konkurs na scenariusz lekcji poświęconej zbrodni wołyńskiej – „Wołyń. 70 lat po zbrodni”, którego został zresztą laureatem, kolejne edycje rajdu historyczno-turystycznego organizowanego przez OBEN IPN Katowicach czy też szkolenia dla nauczycieli. Zaangażowany był również w wydarzenia o zasięgu pozaszkolnym. Pierwsza tego typu inicjatywa, poświęcona była patronowi szkoły, ofierze KL Auschwitz, profesorowi Marianowi Batko. Było to przedstawienie „Historia z bloku 11”, które poza szkołą, zostało wystawione również podczas XXII Nauczycielskich Dni Pamięci i Pokoju organizowanych w 2017 r. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Drugą z inicjatyw było stworzenie w 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie tzw. „escape room-u” poświęconego Irenie Sendlerowej.

Największą z inicjatyw, podejmowanych przez Adam Lichotę, jest jednak organizowany od 2020 r. Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju, upamiętniający marsz śmierci z Oświęcimia do Gliwic. Jest to inicjatywa o charakterze wojewódzkim, a w udział w niej zaangażowanych jest kilkadziesiąt szkół i instytucji z tego terenu. Dwudniowy projekt edukacyjno-sportowy, w 2020 r. miał charakter biegu sztafetowego na trasie marszu śmierci, czyli Oświęcimia – Gliwic, z jednoczesnym upamiętnieniem miejsc pamięci znajdujących się na jego trasie oraz sesji popularnonaukowej. W realizację tej inicjatywy zaangażowano łącznie około tysiąca uczniów, a inicjatywa, został doceniona przez kapitułę ogólnopolskiej historycznej nagrody BohaterON 2020, w postaci nominacji do nagrody w kategorii nauczyciel. Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju stał się projektem cyklicznym i corocznie wpisuje się w obchody wyzwolenia obozu Nazistowskiego Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady w Oświęcimiu. Od tego roku, inicjatywa Biegu Pamięci ze Światłem Pokoju została też poszerzona o Chorzowski Rajd Rowerowy, przypadający na dzień 14 czerwca, w którym młodzież chorzowskich szkół przemierza na rowerach trasę do Oświęcimia, upamiętniając tym ofiary chorzowskiego podobozu Auschwitz i składając hołd, wszystkim ofiarom Nazistowskiego Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady w Oświęcimiu.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa