Radni zdecydowali. Wniosek firmy ATAL zaakceptowany, na terenach po MTK powstanie osiedle

Radni zdecydowali. Wniosek firmy ATAL zaakceptowany, na terenach po MTK powstanie osiedle
Kiedyś w tym miejscu znajdowała się hala MTK, do której zawalenia doszło w 2006 roku.fot. ATAL

Podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rada Miasta podjęła istotną decyzję. Na terenach po dawnym MTK pojawi się nowe osiedle.

Sprawa terenów po Międzynarodowych Targach Katowickich od dłuższego czasu budziła w Chorzowie ogromne emocje. Firma ATAL S.A. posiadająca prawo użytkowania wieczystego 10 hektarów we wspomnianej lokalizacji wyraziła chęć przeprowadzenia w tym miejscu inwestycji mieszkaniowej.

Teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest jednak przeznaczony pod usługi oraz handel. W związku z tym spółka zdecydowała się skorzystać z „lex deweloper”. Specustawa daje możliwość budowy mieszkań, mimo takiego stanu rzeczy. Warunkiem jest jednak wyrażenie zgody przez radę miasta.

Firma złożyła stosowny wniosek 10 stycznia br., zgodnie z obowiązującym prawem musiał on zostać rozpatrzony w ciągu 60 dni. Z tego powodu wczoraj odbyła się Sesja Rady Miasta podczas której radni pochylili się nad tą sprawą. W wyniku głosowania wniosek dewelopera został przyjęty, choć głosowanie pokazało różnicę zdań wśród rady. Za głosowało 13 radnych, przeciw 6, a 5 się wstrzymało.

  • ZA (13): CZAJA Bartłomiej, DUDEK Marek, HILTAWSKA Halina, KOŁODZIEJ Waldemar, KOPEL Krzysztof, KOSIŃSKA-JOKEL Grażyna, KRAWCZYK Tomasz, ŁAZIKIEWICZ Krzysztof, MIKSZTO Barbara, OTTE Marek, SALWICZEK Marian, SEVKOVIC Klaudiusz, TABIN Barbara
  • PRZECIW (6): AHNERT Wojciech, BISKUP Bernadeta, KRZAK Grzegorz, MATYJASZCZYK Sebastian, PIECUCH Tomasz, STĘPIEŃ Agnieszka
  • WSTRZYMUJE SIĘ (6):KARPIŃSKA Bożena, NOWAK Jacek, PIECHA Szymon, SKÓRKA Jan, WEINDICH Marcin, ZIMNIK Aleksandra

Część społeczności nie zgadza się z decyzją

Tak jak wcześniej zostało wspomniane, przyszłość terenów po MTK wywołuje spore emocje. Wczoraj przed gmachem urzędu odbył się protest kilkudziesięciu społeczników. Manifestujący sprzeciwiają się realizacji inwestycji. Ich głównymi argumentami jest zabieranie terenów zielonych, które sąsiadują z Parkiem Śląskim, a także tzw. patodeweloperka. Z dotychczasowych informacji wynika bowiem, że nowe mieszkanie przyjdzie zapłacić 13 tys. zł za metr kwadratowych, co prowadzi do wniosku, że są one przeznaczone dla ludzi zamożnych, co z kolei jest sprzeczne z założeniami specustawy.

Społecznicy zapowiadają, że udadzą się do wojewody śląskiego i będą wnioskować o uchylenie uchwały.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa