Fundusz Odporności: rozdzielono 41 mln zł na wsparcie rozwoju gmin w Metropolii. Część trafi do Chorzowa

Fundusz Odporności: rozdzielono 41 mln zł na wsparcie rozwoju gmin w Metropolii. Część trafi do Chorzowa
Decyzja w sprawie środków zapadła podczas dzisiejszego Zgromadzenia Metropolii.fot. Prezydent Andrzej Kotala - FB

27 projektów inwestycyjnych gmin uzyskało łącznie ok. 41,2 mln zł dotacji. Taką decyzję podjęło dzisiejsze Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wsparcie zostało przyznane w ramach I edycji Funduszu Odporności. Łącznie w tym roku do samorządów może trafić ok. 97,2 mln zł.

Pierwsza lista dotacji z Funduszu Odporności

Fundusz Odporności to nowy mechanizm wsparcia rozwoju gmin. Dotacje z budżetu Metropolii są przeznaczone na realizację projektów gmin. Pieniądze mają być skierowane na m.in. inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji. To termomodernizacja budynków, budowa instalacji OZE, energooszczędne oświetlenie oraz modernizacja sieci ciepłowniczych.

Wsparcie można uzyskać na inwestycje związane z transportem publicznym jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura rowerowa, przystankowa oraz ruchu pieszych. Gminy mogą także pozyskać dotacje na przebudowę dróg czy też inwestycje budowlane związane z rozwojem infrastruktury m.in. szkolnictwa, służby zdrowia czy kultury.

Na liście dofinansowania znalazło się 27 projektów z 24 gmin. Wśród nich można wymienić projekt Bytomia. Miasto otrzymało ok. 8,6 mln zł na przebudowę ulicy Piekarskiej pod planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. modernizację torowiska tramwajowego. Dla Chorzowa uruchomiono ok. 5,2 mln zł na przebudowę ul. Władysława Truchana. Dąbrowa Górnicza pozyskała 5,8 mln zł na termomodernizację i modernizację przedszkola nr 32.

Gminy, które na początku roku nie zgłosiły swoich projektów, będą mogły to zrobić podczas kolejnych rund naboru. Łączna pula dotacji w tegorocznym Funduszu wynosi ok. 97,2 mln zł.

Jednymi z decydujących kryteriów formalnych przyznania dofinansowania jest komplementarność z zapisami Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r., a także standardami wyznaczonymi przez Metropolię. Należą do nich: „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”, „Standardy dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii” oraz „Wytyczne dotyczące infrastruktury publicznego transportu zbiorowego”.

Wiemy, kto otrzyma wsparcie z Funduszu Solidarności oraz PONE

Zgromadzenie przyznało także dotacje w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności (MFS) oraz Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Udzielane dotychczas wsparcie w ramach tych mechanizmów finansowych ogranicza się w 2023 r. do poziomu niewykorzystanych przez gminy środków przyznanych w 2022 r. (odpowiednio MFS – 2,1 mln zł; PONE – 7,6 mln zł).

Podczas posiedzenia prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie podjęli decyzję o podziale ok. 1,9 mln zł z Funduszu Solidarności na realizację 5 projektów rozwojowych gmin oraz 4,6 mln zł dla 4 inwestycji w ramach PONE.

W przypadku obu tych funduszy nabory będą jeszcze kontynuowane.

Dotacje celowe z funduszy Odporności, Solidarności oraz PONE przyznawane są na konkretne zadania inwestycyjne, które gminy zgłaszają za pośrednictwem liderów swoich podregionów: Katowic, Sosnowca, Bytomia, Gliwic i Tychów. Następnie projekty podlegają ocenie pod kątem formalno-prawnym i te, które uzyskają pozytywną ocenę, zatwierdzane są przez Zarząd GZM. W dalszej kolejności lista ocenionych pozytywnie projektów przedstawiana jest Zgromadzeniu GZM, które podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa